Kredi ve Hibe Destek Başvurusu

Bu araziler üzerinde yapılacak çalışmalar için Türk makamlarının verdiği hibe ve krediler aşağıda sıralanmıştır.

a) Örtü temizlenmesi: Orman bakanlığı kredi limitler dâhilinde %100

b) İhata çiti: Orman bakanlığı kredi limitler dâhilinde %100

c) Damlama sulama: Tarım balkanlığı kredi % 50

d) Ağaçlandırma: Orman Bakanlığı tasdikiyle Ziraat Bankası Kredi limitler dahilinde %100

Kredi şartları: Yıllık %1–2,5 arası Faiz,15 yıl ödemesiz. 15 yıl sonra defaten geri ödemeli.

Bundan başka AB den gelebilecek ek hibe ve destekler için Türk makamları yardım etmekten çekinmemektedirler.

Kredi ve hibe destekleri için önce harcamalar yapılmakta ve ilgili işlemin tamamlandığı makamlarca onaylanmaktadır. Kredi veya hibenin yatırımcı adına tahsilatı kurumların programları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Böylece 100.000 TL Yatırım ve 30.000 TL harcamalar kredi ve hibelerle önemli ölçüde azalmaktadır. Bu kredi ve hibeleri almak için gereken hizmet MİKRORMAN tarafından sağlanmaktadır. Biz fizibilite analizinde hiç hibe ve kredi desteği almıyoruz varsayımı ile hesaplama yaptık.

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin...